Wie zijn we?

De KTWV Duikers en Jeugdduikers zijn aangesloten:

Plaatselijk bij Koninklijke Temse Watersport vereniging

Provinciaal bij de Oost Vlaamse Vereniging voor Onderwateronderzoek en Sport afgekort OVOS, een vzw die 28 duiksportverenigingen uit de regio Oost Vlaanderen groepeert, en AVOS of de Antwerpse Verstandhouding voor Onderwateronderzoek en –Sport, de vzw die 18 duiksportverenigingen uit de brede regio Antwerpen groepeert.

Beide provinciale verenigingen bieden de aangesloten clubs (lid van NELOS) allerlei diensten aan in het kader van het duikonderricht.

De aansluiting van KTWV bij AVOS is een gevolg van de geografische ligging van Temse en door de nauwe samenwerking met verschillende duikclubs gelegen in de regio Antwerpen aangesloten bij AVOS.

Federaal bij De Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport, of afgekort NELOS, dit is een niet-commerciële Vlaamse duikliga, en is met zijn meer dan 10.000 leden de grootste duikbond van Vlaanderen.

Nationaal bij BEFOS de Belgische Federatie voor Onderwateronderzoek en- Sport (Fédération Belge de Recherches et d'Activités Sous-Marines). Zij werd opgericht in 1957, en is stichtend lid van de Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques afgekort CMAS.
De bijna driehonderd clubs aangesloten bij BEFOS leveren door de CMAS erkende duikbrevetten af en zijn dus wereldwijd erkend.

Onze missie 

Als jeugdduikschool willen wij de waarden van Temse Watersport, in het bijzonder van de duikers en jeugdduikers (Young Divers) nationale en internationaal aantonen.

Wij willen jeugdduiken promoten als meer dan een sport.
Via onze kwaliteitsvolle opleiding (kwaliteitslabel) met instructeurs en begeleiders jeugdduiken die niet alleen beschikken over de algemene competenties maar ook over de attitudes en skills die nodig zijn om vol passie en geduld jongeren in kleine groepjes op een aangename maar veilige manier te leren duiken.
Via een jeugdduikopleiding waarbij niet alleen het aantal leden belangrijk is, maar waar men rekening houdt met de mentale- en sociale en cognitieve vaardigheden van het kind. Een opleiding uitgaande van uit de eigenheid van elk kind of tiener en waar ze de nodige aandacht en ruimte krijgen om zichzelf te zijn.
Via het democratisch lidgeld en door het in bruikleen geven van openwaterduikmateriaal willen wij meer jongeren de kans geven om er zich via de duiksport verder evenwichtig te ontwikkelen en te genieten van het onderwaterleven met respect voor elkaar en voor de natuur.

Als duikschool zijn wij eigentijds: wij vernieuwen ons steeds door kritisch te bekijken in hoeverre we in onze missie slagen.