Het gebruik van de slipway kan ook voor niet leden en kost 15 euro voor in en uithalen,

te betalen aan de haven meester of bij zijn afwezigheid in het klubhuis