Lidgelden Yachting 2014

Sportlidgeld yachting 55 €
Echtgeno(o)t(e) 15 €
Kind + 18 j 15 €
Kind - 18 j 5 €
 Steunend lid  30 €
 Provisie - Waarborg extra diensten (per boot ) 200 € 
 Inschrijvingsrecht (eenmalig ) (excl. 21 % BTW )  150 €
 Jaarlijks lidgeld boot (excl. 21 % BTW)  
 Tot 6 m  110 €
 Supplement per meter (afgerond naar boven)  35 €
Meerplaatsen (excl. BTW 21 % )  
Per meter, met min van 150 € (6 meter) 25 €
Winterberging (excl. BTW 21 %)  
In loods, per meter, met min van 210 € ( 6 meter ) 35 €
Op terrein, per meter, met min van 96 € (6meter) 16 €
 Berging Kajak per jaar (excl. BTW 21 % )  100 €
Meerplaats bezoekers (incl. BTW 21 % )  
Per overnachting per meter 1 €
Per 30 dagen: < 8m 120 €
8 tot 10 m 150 €
10 tot 12 m 180 €
12 tot 15 m 225 €
> 15 m 240 €
Gebruik slibway (BTW incl.) 15 €
Abonnement slibway (excl. BTW 21%) 50 €

 

De met een * aangestipte punten worden verrekend op het einde van het jaar.
Er zal aan elke booteigenaar een waarborg gevraagd worden van 200 €
Nieuwe leden betalen dat bij hun aansluiting.