Beste vrienden,

 

Hierbij nog wat nuttige info over de “Doortocht van Brugge”! Deze info kun je later nog herlezen in het KTWV Nieuws mei 2015 of op onze website !

 

Groetjes,

 

Gaston

 

 

Ara%20ZingendOOK AL VAN GEHOORD.. OF ERGENS GELEZEN ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie ‘Doortocht Brugge’ zoekt naar oplossingen voor waterweg- en wegverkeer

 

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV is van start gegaan met de studie over het project ‘Doortocht Brugge’. Deze uitgebreide studie onderzoekt de vernieuwing van de Dampoortsluis en de Steenbruggebrug. Daarnaast wordt ook de volledige mobiliteitsaf- wikkeling via het water en de weg in Brugge onder de loep genomen. De resultaten van deze studie moeten op korte termijn leiden tot een verbetering voor zowel het waterweg- als het wegverkeer.

In Brugge liggen tien beweegbare bruggen over het kanaal Gent-Oostende op korte afstand van elkaar. Om het scheepvaartverkeer van en naar de zeehavens van Brugge en Oostende door te laten moeten deze bruggen regelmatig geopend worden. De binnenvaartinfrastructuur is bovendien verouderd en niet meer aangepast aan de huidige en toekomstige behoeftes. Dit zorgt ervoor dat zowel het binnenvaart- als het wegverkeer grote moeilijkheden ondervindt.

Het project ‘Doortocht Brugge’ wil op korte termijn (tegen 2020) een verbeterde binnenvaartontsluiting realiseren voor de zeehavens van Oostende en Brugge. Daarbij worden in eerste instantie de grootste knelpunten op het kanaal Gent-Oostende in Brugge aangepakt zodat dit kanaal op korte termijn vlotter bevaarbaar wordt voor binnenvaartschepen. Verder onderzoekt de studie ook een betere ontsluiting voor de zeehaven van Brugge voor grotere schepen. Het project gaat uit van een geïntegreerde benadering van de mobiliteitsaspecten, zowel van het waterweg- als het wegverkeer.

Zowel de Dampoortsluis als de ophaalbrug Steenbruggebrug vormen voor het waterweg- en wegverkeer een belangrijk knelpunt. De Vlaamse Regering besliste eind 2013 om de realisatie van zes grote infrastructuurwerken voor te bereiden. De Dampoortsluis en de Steenbruggebrug staan op deze lijst. De studie van Waterwegen en Zeekanaal NV  onderzoekt de vernieuwing van beiden waarbij gestreefd wordt naar een aanzienlijke verbetering voor het verkeer op het water en de weg.

Daarnaast brengt de studie ook de verhouding tussen het waterweg- en wegverkeer in Brugge in kaart en wordt er gezocht naar een betere afstemming. Deze resultaten kunnen op korte termijn leiden tot verbeteringen (zoals het aanpassen van de digitale verkeersinformatieborden).

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV is zich zeer bewust van het feit dat de doortocht van Brugge gelegen is in een stedelijk weefsel met bijzondere kwaliteiten die veel Bruggelingen nauw aan het hart liggen. De studie heeft dan ook veel aandacht voor de ruimtelijke en landschappelijke inpassing van het project.

Voor dit project werkt Waterwegen en Zeekanaal NV intensief samen met Stad Brugge. Ook andere overheden worden (het agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, de gemeente Oostkamp, …) uiteraard betrokken.

De vele doelgroepen worden de komende maanden verder in kaart gebracht en geconsulteerd. Waterwegen en Zeekanaal NV zet daarnaast, in samenwerking met Stad Brugge, een communicatie- en participatietraject op zodat alle betrokkenen op de hoogte worden gehouden over de vorderingen van de studie en kunnen meedenken over mogelijke verbeteringen.

 

Bron : Waterwegen en Zeekanaal