Beste vrienden,

 

Hierbij nog wat nuttige info over de “Aanpassing van de spertijden in de doortocht van Brugge”! Deze info kun je later nog herlezen in het KTWV Nieuws mei 2015 of op onze website !

 

Groetjes,

 

 

Gaston

 Ara%20ZingendOOK AL VAN GEHOORD.. OF ERGENS GELEZEN ?

 

Akkoord over aanpassing spertijden in Brugge  

 

De spertijden aan de bruggen in Brugge worden aangepast met ingang van 1 november 2014. Dat hebben waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV en Stad Brugge in onderling overleg beslist. Volgens het akkoord worden de spertijden 's morgens en 's avonds uitgebreid tot een volledig uur, 's middags (behalve op woensdag) en op zaterdag vallen de spertijden weg. Daarnaast wordt de bediening van de verschillende bruggen beter op elkaar afgestemd en komen er extra regels voor de pleziervaart.

In Brugge liggen tien beweegbare bruggen over het kanaal Gent-Oostende op korte afstand van elkaar. Om het scheepvaartverkeer van en naar de havens van Zeebrugge en Oostende door te laten moeten deze bruggen regelmatig geopend worden met impact op het wegverkeer als gevolg. In het najaar van 2013 was de mobiliteits- impact groter dan normaal door werken aan de Dampoortbrug en de Dampoortsluis.

Naar aanleiding van deze gewijzigde verkeerssituatie heeft Stad Brugge begin 2014 verkeersmetingen uitgevoerd om zo de voor- en nadelen van de huidige spertijden beter in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens hebben Stad Brugge en Waterwegen en Zeekanaal NV beslist om de spertijden met ingang van 1 november 2014 aan te passen.

 

maandag tot vrijdag:
7.30 uur - 8.30 uur
16.30 uur - 17.30 uur

 

Bijkomend op woensdag (behalve in juli en augustus):
11.50 uur -12.30 uur

 

Geen spertijden op zaterdag

 

Naast de aanpassing van de spertijden wordt de bediening van de verschillende bruggen ook beter op elkaar afgestemd. Ten slotte komen er ook aangepaste regels voor de pleziervaart. Zo worden de bruggen op weekdagen niet bediend voor enkel pleziervaartschepen, tenzij zij daardoor langer dan 2 uur moeten wachten of zich in een grote groep (meer dan 10 boten) aanmelden.

Waterwegen en Zeekanaal NV voorziet extra aanmeerplaatsen met walstroom tussen Steenbruggebrug en Katelijnepoortbrug zodat binnenvaartschepen zich in functie van de aangepaste spertijden gemakkelijker langs de kant kunnen leggen. Deze infrastructurele maatregel is nodig om de wachttijden voor de vaart op Zeebrugge te beperken.

Bij het voorstel werd gezocht naar een zo goed mogelijke verhouding tussen het weg- en waterwegverkeer in Brugge. Na zes maanden volgt er een evaluatie.

Het volledige reglement is na te lezen op http://nts.flaris.be en op de stedelijke website www.brugge.be

 

Bron : Waterwegen en Zeekanaal