Beste sportvrienden,

 

Hieronder een uittreksel uit een folder van WenZ en de Scheepvaart NV. Deze instellingen geven zowel aan de beroepsvaart als aan de pleziervaart verschillende tips om harmonieus onze wateren te bevaren!

Beste groeten,

 

Gaston

 

 

 

Ara%20ZingendOOK AL VAN GEHOORD.. OF ERGENS GELEZEN ?

 

 

 

 

Samen varen

Beroeps- en pleziervaart in harmonie

 

 

Samen varen is mogelijk! Kleine jachten en grote vrachtschepen, samen op het kanaal én samen in één sluis… het is een uitdaging! Toch zijn de waterwegbeheerders ervan overtuigd dat het kan. Met een goede verstandhouding, wederzijds begrip en respect kan je harmonieus samen varen.

Tips voor de beroepsvaart

1. Hou rekening met de aanwezigheid van kleine vaartuigen.

2. Let op, niet elk schip is even wendbaar.

3. In een sluis zijn kleine vaartuigen onbestuurbaar in jouw schroefwater.

4. Gebruik de marifoon.

5. Maak het schip goed vast in de sluis en zet na het vastmaken de schroeven uit.

6. Geef de pleziervaart ook een plaats op het water.

7. Vermijd overal hinderlijke golfslag, in het bijzonder aan jachthavens en aanlegplaatsen voor jachten.

8. Geef het goede voorbeeld en help de pleziervaarder.

 

Tips voor de pleziervaart

1. Blijf uit de dode hoek. In de dode hoek kan de schipper van een vrachtschip je niet zien. Een eenvoudige regel is: als je de stuurhut van het vrachtschip kunt zien, kan de schipper jou ook zien.

2. Geluidsignalen van andere vaartuigen moet je horen.

3. Zorg dat je langs alle kanten een goed zicht hebt en dat je zelf goed zichtbaar bent.

4. Laat duidelijk je intentie zien bij je vaarbeweging.

5. Geef vrachtschepen de ruimte. Blijf uit de onmiddellijke buurt van de beroepsvaart, zeker tijdens manoeuvres. Onderschat de snelheid van vrachtschepen niet. Hou rekening met de grote afstand die een vrachtschip nodig heeft om te stoppen.

6. Let op de vrachtschepen bij het versassen. Als vrachtschepen en pleziervaartuigen samen worden versast, zorgt een optimale indeling van de sluiskolk ervoor dat dit veilig en vlot verloopt. Volg steeds de instructies van het bedieningspersoneel.

7. Het kruisen van een vaargeul doe je zo snel mogelijk en met voldoende ruimte. Houd je koers aan en volg zo mogelijk altijd de stuurboordwal.

8. Gebruik je marifoon.

9. Kajakken/kanoën doe je best overdag. Draag bij schemering of slechte zichtbaarheid opvallende kledij zodat je goed zichtbaar bent.

10. Andere tips bij het versassen: - wacht voor het rode licht. - houd in de sluis enige afstand van een groot schip. - maak het schip met meerdere meertouwen vast. - zet de schroef uit. - hang aan beide zijden van het schip voldoende stoot. - help je buren bij het langszij vastmaken. - maak het schip pas los als het sein op groen springt.